Oprechte aandacht voor onze medewerkers

 

Onze medewerkers brengen dagelijks onze missie ‘bankieren met de menselijke maat’ in de praktijk. Om hen daarin maximaal te ondersteunen, besteden we bij de Volksbank oprechte aandacht aan vakmanschap, autonomie en persoonlijke groei. We willen graag dat medewerkers zich verder ontwikkelen om het verschil te maken voor klanten. Zodat ze elke dag een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan onze missie en strategie. 

Aandacht voor de medewerker_503


Lees verder

Thuiswerken werd de norm

De uitzonderlijke situatie door alle Covid-19-maatre­gelen had vanzelfsprekend impact op onze medewer­kers. Hoewel thuiswerken zeker al gebruikelijk was, hebben we vanaf medio maart 2020 vrijwel volledig online samengewerkt. Met het thuiswerkbudget konden medewerkers hun thuiswerkplek ergonomisch ver­antwoord inrichten.

Meer bevlogen en betrokken medewerkers

Elk jaar (vanaf 2021 twee keer per jaar) onderzoeken we het effect van oprechte aandacht. Voelen mede­werkers zich inderdaad meer betrokken en bevlogen in hun werk? Uit het onderzoek in 2020 blijkt dat onze medewerkers meer bevlogen en betrokken waren dan het jaar ervoor. Medewerkers ervaren veel vertrouwen en ruimte om een zinvolle bijdrage te leveren, cruciaal in een situatie waarin ze veelal volledig vanuit huis werken.


Oprechte aandacht voor groei

Met oprechte aandacht voor vakmanschap, autono­mie en persoonlijke groei creëren we waarde voor onze medewerkers. Hiermee willen we onze huidige medewerkers aan ons binden en een aantrekkelijke potentiële werkgever zijn. Medewerkers zijn tevre­den over de ontwikkelingsmogelijkheden en facilitei­ten voor vakmanschap en persoonlijke groei.


Inclusiviteit

Wij streven naar een inclusieve cultuur, waar klanten en medewerkers zich thuis voelen. Dit doen we door verschillen tussen mensen te waarderen en te benutten om betere beslissingen te maken en onze ambities waar te maken.


UN Standards of Conduct for Tackling Discrimination against LGBTI people

In 2020 hebben we de United Nations Standards of Conduct for Tackling Discrimination against LGBTI people getekend. Met deze set van vijf gedragsnormen wil het bedrijfsleven actief bijdragen aan de bestrijding van discriminatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Met onze onderteke­ning willen we dan ook een duidelijk signaal afgeven: iedereen die bij de Volksbank werkt, kan zich hier thuis voelen.


Blijvende aandacht voor genderongelijkheid

De Eerlijke Bankwijzer deed in 2020 onderzoek naar de aanpak van genderongelijkheid. Van de onder­zochte banken scoorde de Volksbank het beste. Toch is er nog ruimte voor verbetering; we hebben nog te weinig vrouwen in hogere functies. In 2025 willen we dat ten minste 40% van de leidinggevenden en 40% van de directie bestaat uit vrouwen.

Aandacht voor de medewerker

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...