Verantwoordelijkheid voor de maatschappij

We willen extra impact genereren door te verduurzamen en de financiële weerbaarheid van klanten te vergroten. In 2030 willen we als bank een klimaatneutraal zijn, sterker nog, op termijn willen we positieve impact hebben op onze natuurlijke omgeving. Daarom wordt al het geld dat wij beheren op een duurzame manier geïnvesteerd. We investeren dus niet in de wapenindustrie en de fossiele grondstoffensector. Wel in projec­ten, landen en organisaties die bijdragen aan een beter klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. Wat hebben we in 2020 gedaan om maatschappelijke impact te maken?

Op de bank met_40

Verantwoordelijk-heid voor de maatschappij

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...